Jan – Feb – 2007

Nytt år igen.. och nya utmaningar… fler talet läkarebesök väntar och några är redan avverkade..

Har lyckats få via sjukhuset kontakt med en duktig psykolog.. det verkar som jag kommer att få börja äta medicin för att försöka komma ifrån det besvärliga psykiska tillståndet som råder.. Har försökt.. att undvika detta in i det sista… men men.. ibland måste man… Trodde alldrig!! att jag skulle hamna i denna sitts..

Mars – Maj 2007

Flera läkarebesök under denna perioden… Har fått mera smärtor i en av operations stället.. undersökningar avlöser varandra..

Psykologen har dragit in medicinering för den Psykiska biten.. medicinen som jag använde visa sig inte passa mig.. och gjorde nästa ingen nytta alls.. utan situationen blev nästa värre.. det märktes tydligt man man gick i en konstig bedövad tillstånd helatiden..

Jun – Aug

Aktut besök på sjukhuset p g a smärtor i nere regionen av operations sår… Så efter 4 timmar på den numera bekanta aktuten i Lidköping och mindre behagliga undersökningar, va man hemma igen, men man har ju varigt med om värre.. Det visa sig att det har bildats en spricka i operations såret, Så det blev Kortison behandling.. i och börja med..

<—————–Uppehåll i skrivandet fort. 2008———————–>